marți, 5 octombrie 2010

Perpetua dimineaţã a candorii...

Singurul paradis din care omul poate fi alungat vreodatã este copilãria. Candorile ei, irepetabile, pot fi totuşi uneori recuperate din perspectiva artei şi afectivitãţii. Amintirile permit refacerea afectivã a acestui prim orizont cognitiv prin evocarea memorialisticã sau expresivitatea plasticã a discursului artistic. Luminiţa Radu, graficianã şi pictoriţã cu resurse creative notabile, a descoperit printre relicvele primilor ani de şcoalã Caietul de matematicã. Momentul, sentimental desigur, a produs o autenticã revelaţie ce trebuia neapãrat mãrturisitã în expresie artisticã. Aşa s-au ivit pe lume o seamã de compoziţii care sugereazã miracolul anilor fragezi, bucuriile şi uimirile lumii. Poeţii cred, deseori, cã universul însuşi este doar un numãr şi, în consecinţã, este nevoie doar de gestul recuperator al omului ca timpul sã se comprime sau sã se dilate subiectiv şi sã facã din existenţã fie un trecut utopic, fie un prezent continuu. Caietul cu pricina poartã semnele cerebralitãţii, are rigoarea matematicii, dar şi candoarea visului cu ochii deschişi. Semnele simbolice ale numerelor, logica trecerii de la concret la abstract devin alte dimensiuni conotative ale acelor vag explicabile mistere devenite semn.
Caietul de matematicã evocã accesul la abstract, la miracolul unei lumi, alta decît cea redusã la afecte, la aproximaţiile universului imediat. Astfel, se produce o primã formã de detaşare de contextul afectiv a cãrui subiectivitate tinde spre obiectivare. Caietul - document sentimental, ce seamãnã cu un palimpsest, recupereazã semnele trecutului, mereu suprapuse care genereazã un univers fabulatoriu. Incluse în structura plasticã a compoziţiei, semnele cifrelor din caiet au menirea de a genera un spaţiu privilegiat al gîndirii de sine, de comunicare şi interacþiune dincolo de subiectivitatea auctorialã. Apelul la colaj, la toate posibilitãţile tehnicilor mixte, conferã compoziţiilor grafice motivaţia ideaticã şi afectivã care, pornind de la recuperarea caietului ca obiect, extinde aria cercetãrii în sensul unei mai generale direcţii de iniţiere întro tainã personalã, subiectivã şi pilduitoare totodatã.
Grafismul proteic, spontan şi convingãtor, trece dincolo de rigorile genului prin adaosurile de imaginaţie recente, motivate prin studiile prodigioase. În subtilele caligrame, angajate într-o dinamicã formal-cromaticã ataşantã, se manifestã o vervã imaginativã inepuizabilã şi o bine ştiutã ştiinţã a mãsurii lucrurilor. Reţeaua liniilor surprinzãtoare se motiveazã prin idee şi se împlineşte prin expresie. Unele pusee de frenezie barocã exaltã ansamblul plastic şi dovedesc capacitatea de a inventa dantelãrii grafice imateriale, luxuriante încît privitorul se pierde urmînd-o pe traseele sugestive ale iluzoriului.
Grafica ei alb-negru, aviurile, suprafeþele colorate asemenea unor pasteluri valorificã proprietatea ductului de a fi gracil şi surprinzãtor. Peisajele gãlãţene, ca prim orizont cognitiv, transcriu sensibil nu atît geografia locurilor, cît spiritul lor. Unele imagini sugereazã în perspectivã plonjantã pitorescul unui loc a cãrui inimã pulseazã în ritmurile muzicale ale valurilor Dunãrii.
Mizînd pe o bunã capacitate evocator-simbolicã, Luminiţa Radu ne împãrtãşeşte emoţii trecute destinate neuitãrii. Arta ei ţine de un fel de arheologie sentimentalã însã nu ignorã luciditatea mãsurii prin care expresia sã nu poatã aluneca în sentimental. Matematica i-a permis sã rãmînã permanent lucidã şi sã poatã decide astfel în nume propriu care este tonul adecvat al muzicii. Intervenţiile culorilor în tehnicile mixte, îndeosebi mai ferme decît arabescurile în alb-negru sau sepia, impun la nivelul ansamblului compoziţional un racord perfect între motiv şi dominanta expresiei lãsînd impresia uneori cã are şansa de a descoperi continuu înscrisuri vechi, arhitecturi uitate, extrase din memoria afectivã. Ciclul Ferestrelor, al Oraşelor, inserţiile în cotidian dovedesc o vervã imaginativã neostoitã precum şi capacitatea permanentã de a furniza surprize optice. Orizontul acvatic nu poate lipsi, dar nici implicãrile în cotidian. Sugestia aerului umed, a amprentei citadine, a peisajelor stilizate nemblematic - afectiv face din fiecare operã o experienţã de a fi. Luminiţa Radu se exprimã spontan dupã ce a gîndit expresia ca semn al definitivului. Suportul hîrtiei manuale absoarbe culorile şi le conferã patina unui timp pe care îl reinventeazã prin amintire şi visare. Tonurile afectivitãţii şi onestitãţii artistice sunt un semn indubitabil al profesionalismului.

Valentin Ciucă - Ateneu iulie/august 2010
http://ateneu.info/wp-content/uploads/at2010_7-8_net.pdf

Lucrări....Criza | tehnică mixtă pe pânză | 50x50cm
TV-ul | tehnică mixtă pe pânză | 50x50cm
În el | tehnică mixtă pe pânză | 50x50cm

marți, 28 septembrie 2010

vineri, 6 august 2010

vineri, 23 iulie 2010

Una, alta!Casă | tehnică mixtă pe hârtie manuală | 67x49cm
Oraş | tehnică mixtă pe hârtie manuală | 36x26cm
Sus în aer | tehnică mixtă pe hârtie manuală | 33x40cm

miercuri, 7 iulie 2010

Alte "caiete"!

Castel | tehnică mixtă pe hârtie manuală | 38x35cm
Casă în casă | tehnică mixtă pe hârtie manuală | 33.5x43cm
Casă | tehnică mixtă pe hârtie manuală | 28x33cm

marți, 6 iulie 2010

Plimbarea...premiată!


Plimbare
tehnică mixtă pe pânză /100x100cm

Cu această lucrare am obţinut Premiul Muzeului Naţional de Artă al Republicii Moldova din Chişinău.

Saloanele Moldovei, ediţia a XX-a, Bacău-Chişinău

Premii şi nominalizări

Juriul alcătuit din:

Preşedinte: Ţâruş Mihai

Membri: Boca Ilie, Ajder Ecaterina, Brigalda Eleonora, Ciobanu Cristina, Poenaru Carmen, Tudor Fabian, Popa Mariana, Barbu Georgeta

Premiul Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Moldova

ZAHARIA VIORICA – Bacău /„Semne creştine”, acryl/pânză, 80×100 cm

Premiul Centrului Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” Bacău

VÂNAGA VALERIU –Chişinău / „Dialog”, porţelan, 35×15x10

Premiul U.A.P din Republica Moldova

GHERASIM MARIN – Bucureşti / Pietre de hotar”, ulei/pânză, 97×194 cm

Premiul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău

RADU LUMINIŢA – Bacău / „Plimbare”, tehnică mixtă/pânză, 100×100 cm

Premiul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

NEGURĂ ANDREI – Braşov / „Procesiune”, ulei/pânză,100×81 cm

Premiul Consiliului Judeţean Bacău

VASILE GRAMA – Chişinău / „Planare”, ulei/pânză, 90×90 cm\

Nominalizări:

 1. ZBÂRNEA Elena, Chişinău, Fără titlu/tempera/h/50/47 cm
 2. HERŢA Valeriu, Chişinău Ritmuri la Parcova/u/p/72/62 cm
 3. DANILIŞIN Anatol, Chişinău, Gestaţie/u/p /100/80 cm
 4. GRIVINCĂ Chitic Miea, Autoportret, Autoportret baroc/t.m./c/100/70 cm
 5. CHIUARU Mihai, Bacău, Agapă/a, colaj/p/192/80 cm
 6. RURAC Anatol, Chişinău, Compoziţie/u/p /116/144 cm
 7. PREDA Sânc Marilena, Bucureşti, Peisaj urban / a/p /120/140 cm
 8. CRĂIŢĂ Mândră Vasile, Bacău, Vestigii Balcic/u/p /80/100 cm
 9. ZBÂRNEA Tudor, Chişinău, Fără titlu /u/p /150/150 cm
 10. PAMFIL Mihai, Iaşi, Compoziţie I / u/p / 70/100
 11. TĂNĂSACHE Constantin, Bacău, Porţi / tempera/c / 47/55 cm
 12. GASPAR Cristi, Bucureşti, Amintire / t.m./p / 142/142 cm
 13. VĂSÂI Ion, Moineşti, Personaj în câmp galben / a/p / 111/110,5 cm
 14. BUCUR Mari, Bacău, Firmituri – diptic / t.m./lemn / 86/130 cm
 15. JIREGHEA Petru, Chişinău, Peisaj. Paşti / u/PFL / 82/78 cm
 16. TIPERCIUC Silvia, Bacău, Grădină I / a/p / 2x(120/100) cm
 17. MATEIAS Bogdan, Bucureşti, Fake History / a/p / 150/100 cm
 18. SVERNEI Igor, Chişinău, Verde, verde / u/p / 152/95 cm
 19. MENZOPOL Florin, Buzău, Călătoria / u/p / 100/100 cm
 20. DOMENTI Lucia, Chişinău, Poveste de iarnă – triptic / tapiserie / 3x(65/74) cm
 21. MIHĂIESCU Vintilă, Bucureşti, / Cupa cu vin / a/p / 106/80 cm
 22. SÂMBURIC Aliona, Chişinău, / / grafică/h / 72/37 cm
 23. NEDELCU Liviu, Focşani, Semn / a/p / 90/90 cm
 24. ZAMŞA Simion , Chişinău , Grafisme / tuş/c / 80/80 cm
 25. DOCEA Mihai, Bacău, Dialog / a/p / 150/100 cm
 26. TUDOR Doina, Iaşi Arhanghel / t.m./p / 70/90 cm
 27. IVU VLAD Geanina, Bacău, Troiţă/u/p / 92/120 cm
 28. BOLBOCEANU Dumitru, Chişinău, Cuibul păsării albastre /u/p/80/100 cm
 29. LUPU Iurie, Chişinău, Umbra trecutului /u/p /105/90 cm
 30. GOROVEI Monica, Bucureşti, Compoziţie de toamnă / t.m./p /148/280 cm
 31. COSTANDACHE Eduard, Galaţi, Iurta/ t.m., lemn, sfoară /200/100/100
 32. KOVACS Geza, Sf.Gheorghe, Eroul /oţel / 45/45/23 cm
 33. POPA-DONOI Parascheva, Chişinău, Combinaţie/lemn, culoare /84/29/34 cm
 34. ŞUGJDA Svetlana, Chişinău, Compoziţie – diptic /ceramică, săruri / 2x(Φ20) cm
 35. RĂU Diana, Bacău, Linişte / silicon /15/28/28 cm
 36. PAMFIL Alexandru, Galaţi, Tors/lemn de nuc /210/210/285 cm
 37. DOMINOSCHI Ciprian, Buzău, Trei / caolin, sârmă, lemn /54/39/27 cm
 38. CARP Monica, Roman, Trepte III/a/p /60/240 cm
 39. CANDU Angela, Chişinău, Naşterea Venerei /tehnică de autor/p/120/88 cm
 40. PUŞCUŢĂ Dionis, Bacău, Heraldică /a, u/p /100/80 cm
 41. TÂRNĂ Gheorghe, Chişinău, Păsări în zbor/a/p /120/120 cm
 42. MIHALACHE Ion, Bacău, Exerciţiu cromatic I/u/p /2x(150/150) cm
 43. PURCARU Sorin, Iaşi, Clopotul zburătorului /inox /97/64/35 cm
 44. ZĂRNESCU Gheorghe, Bacău /Interior/lemn /32/38/38 cm

luni, 28 iunie 2010

FerestreFereastră | tehnică mixtă pe hârtie manuală | 45x54cm

Fereastră | tehnică mixtă pe hârtie manuală | 30x33cm


Fereastră | tehnică mixtă pe hârtie manuală | 46x63cm

duminică, 27 iunie 2010

joi, 24 iunie 2010

...din caietul de matematică


Margine de oraş
tehnică mixtă pe pânză / 200x80cm

Oraşul de la Dunăre
tehnică mixtă pe pânză / 200x80cm

Acasă
tehnică mixtă pe pânză / 200x80cm

După ploaie
tehnică mixtă pe pânză / 200x80cm


miercuri, 16 iunie 2010

Vă invit la expozitie!


Marţi, 22 iunie 2010, la ora 17.00, vă invit la a patra expoziţie personală "Caietul de matematică", în minunatul spaţiu al Muzeului de Artă Contemporană "George Apostu" - Centrul Internaţional de Cultură şi Arte "George Apostu", Bacău. Alături de mine va fi criticul Valentin Ciuca.


luni, 10 mai 2010

ANCA - mici părţiANCA - detalii
tehnică mixtă pe pânză / 150x50cm


Caietul meu de matematică s-a terminat şi am început să caut. I-am cerut nepoatei mele altul. Cred că pentru fiecare copil cele mai interesante pagini ale unui caiet sunt cele de la sfârşit, pentru că poate să mâzgâlească orice-i trece prin cap, chiar şi în timpul orei. Anca a sacrificat cinci astfel de foi preţioase ce au devenit pentru mine puncul de plecare al acestei lucrări.